Samarbejde med Skive kommune

Vi har et stærkt samarbejde med Skive  kommune, både i vores daglige drift, hvor vi ofte er i dialog med forskellige forvaltninger i kommunen, men også når vi skal udvikle nyt eller besvare spørgsmål om frivillighed.

Vi er aktive i forhold til at spotte og formidle viden om særligt sårbare grupper. Vi bliver inviteret med forskellige udviklingsgrupper og samarbejdsfora, f.eks. når  der skal udvikles nye modeller for frivillighed, samskabelse og samarbejde mellem kommune, foreninger og civilsamfund. 

I 2021 og 2022 skal vi stå i spidsen for et nyt projekt som Skive kommune har ønsket vores hjælp til. Projektet handler om at flere borgere med forskellige udfordringer, f.eks. funktionsnedsættelser, kan blive frivillige sammen med andre. Vi ser frem til at komme i gang med projektet, som du vil kunne se mere om når vi starter under  projekter.

Frivilligcenter Skive | Møllegade 5, 7800 Skive | +45 22102148 - Kontakt