§18 midler -  økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde

§18 midler

Hvis din forening laver frivilligt socialt arbejde kan det være muligt at søge om økonomisk støtte fra Skive Kommune i form af §18 midlerne. 

Bestyrelsen i Frivillighedsrådet udgør et udvalg, som hvert år laver en anbefaling af fordeling af midlerne til Skive Kommunes kommunalbestyrelse.

Her findes retningslinjerne for fordeling af §18 midler.

ansøgning

Der er åbent for ansøgning mellem 1. april og 1. maj. Du vil kunne finde det digitale ansøgningskema her

 

Frivilligcenter Skive | Møllegade 5, 7800 Skive | +45 22102148 - Kontakt